Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja 31.08.2017r.

Karta zgłoszenia
Aneks nr 1
Statut przedszkola
Umowa