BLOKI TEMATYCZNE W LISTOPADZIE:

TYDZIEŃ I : POLSKA- MOJA OJCZYZNA

TYDZIEŃ II : JUŻ BLISKO ZIMA- UBIERAMY SIĘ CIEPŁO

TYDZIEŃ III :  MOJA RODZINA

TYDZIEŃ IV : WĘGIEL NASZYM SKARBEM