ZAPISY


Zainteresowanych prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej w zakładce "Dla Rodziców- dokumenty" oraz dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Przedszkole przyjmuje zapisy cały rok. Przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego zależy od ilości wolnych miejsc w danej grupie.

Kilka słów o nas

GUMISIOWE PRZEDSZKOLE to wspaniałe miejsce dla każdego dziecka. ZAPEWNIAMY doskonałe warunki do prawidłowego rozwoju dziecka. NASZYM CELEM jest wychowanie samodzielnych, wrażliwych, aktywnych i radzących sobie z problemami dzieci.
 

GUMISIOWE PRZEDSZKOLE

Oferuje świadczoną przez wysoko wykwalifikowany personel pedagogiczny i specjalistyczny, profesjonalną opiekę przez 11 miesięcy w roku (lipiec jest miesiącem wakacyjnym) w godzinach 07:00 - 17:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W Wigilię i Sylwestra Przedszkole jest nieczynne. Wszystko, co znajduje się w przedszkolu od mebli po wyposażenie posiada certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczające do kontaktu z dziećmi.
Nasza placówka zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie sie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, stymulujemy rozwój wychowanków przez atrakcyjnosć oferty edukacyjnej:
- naukę języka angielskiego,
- zajęcia umuzykalniające,
- zajęcia taneczne,
- zajęcia z zakresu gimnastyki ogólnorozwojowej,
- terapię logopedyczną dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami wymowy,
- terapię psychologiczną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami,
- poradnictwo specjalistyczne dla rodziców wszystkich dzieci.
Dbamy o to, aby dzieci rozwijały swoje indywidualne zdolności, kształtowały samodzielność myślenia i działania przez uczestnictwo w organizowanych dla dzieci zajęciach rozwijających wrażliwość estetyczną i aktywność twórczą, m. in.:
- cykliczne audycje muzyczne,
- spotkania z teatrem,
- warsztaty teatralne,
- programowanie pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym,
- popołudniowych zajęciach fakultatywnych,
- udział w konkursach, wycieczkach i zawodach sportowych.
Przedszkole spełnia wszystkie normy polskie oraz normy Unii Europejskiej w każdym zakresie, a w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.
Gumisiowe Przedszkole posiada:
- duży, zazieleniony, dobrze zagospodarowany ogród,
- zewnętrzny plac zabaw.
Cały obiekt posiada:
- ogrodzenie,
- parking wewnętrzny,
- system przeciwpożarowy,
- system alarmowy,
- monitoring i system rejestracji wejścia i wyjścia.
W naszym przedszkolu realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdony przez MEN ,,Wesołe Przedszkole i przyjaciele'' (ISBN 9780-83-02-10851-8). PRogram wychowania i edukacji przedszkolnej zatwierdzony przez MEN, przygotowany zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

f