"Dzieci uczęszczające do przedszkola objęte są ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie na rok szkolny 2017/2018 zostało zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeń Compensa S.A.

Infolinia Compensy: 0801-120-000 lub 22 501-61-00

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia